Archive for the tag "Mauna Kea"

Hawaii Amakihi

Electric

Mauna Kea telescopes at sunset

Pu’u Wa’awa’a views

Keck 1 and 2 telescopes

Cairn and Mauna Kea

Mauna Kea pu’us and shadows

Waimea and pu’us