Archive for the tag "Pu’uhonua o Hōnaunau National Historical Park"

Hale o Keawe at Pu'uhonua o Hōnaunau National Historical Park.

Hale o Keawe at Pu’uhonua o Hōnaunau

A pair of house finches sits on a branch on the Big Island of Hawaii.

House finches